Skip to main content

ഭൂമി ലേലം

    ഏറനാട് താലൂക്ക് പെരകമണ്ണ വില്ലേജ് ബ്ലോക്ക് 69 സര്‍വ്വെ നം 31/6ല്‍പ്പെട്ട 0.0114 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി നവംബര്‍ 12ന് രാവിലെ 11ന് പെരകമണ്ണ വില്ലജ് ഓഫീസില്‍ ലേലം ചെയ്യും.

date